Header Pimia Diving

Vulstation

Duikcentrum PiMia-Diving Vinkeveen beschikt over een zeer uitgebreid vulstation dat voldoet aan alle kwaliteitseisen.
Via onze 330 bar compressor en buffersysteem kunnen cilinders direct gevuld worden met lucht.
Tevens beschikken we over mobiel vulstation 130.000 liter NITROX 32 waardoor ook iedere cilinder met NITROX gevuld kan worden, op lokatie
Voor het maken van speciale mengsels zoals HELIOX, HELIAIR, TRIMIX en Decogassen beschikken wij over een compleet blendsysteem inclusief O2 Boosterpomp, op locatie niet op demmerik

ARGON wordt gevuld met een speciaal daarvoor ingerichte vulinstallatie, dit ter voorkoming van vervuilingen in de ademgas installatie.

Duikcentrum PiMia-Diving Vinkeveen heeft ook een MOBIEL AIR/NITROX/TRIMIX VULSTATION voorzien van een snelle 330 BAR compressor. Dit vulstation wordt ingezet indien nodig in binnen- en buitenland en tijdens reizen en trips

Belangrijk
Wanneer cilinders worden aangeboden voor het vullen via de blending methode dan moeten deze cilinders voorzien zijn van een geldige O2 VIP.
Iedere cilinder moet een geldig keur hebben en voorzien zijn van een geldige VIP.
Voor ademgassen anders dan lucht moet men een geldig brevet kunnen overleggen of moet men kunnen aantonen in opleiding te zijn voor het gebruik van het betreffende ademgas.

Ook voor cilinderkeuringen en de jaarlijkse visuele inspectie (VIP) kunt u uiteraard terecht bij Duikcentrum PiMia-Diving Vinkeveen

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

designed and implemented by Ronald Kamerbeek.